TEKNİK BİLGİLER
DOĞALGAZ TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜ
DOĞALGAZ ABONELİĞİ
Doğalgaz Teknik Bilgiler
YAKIT FİYATLARI KARŞILAŞTIRMA
Açık Yanmalı Cihazlar(Ocaklar)
Bacalı Kombi ve Sobalar
Hermetik Cihazlar
BACALAR
İZMİRGAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ
 

 
  24/09/2006
DOĞALGAZ TESİSATLARINDA DURUM
İZMİR'de Hava Durumu
   

    Satış Alış
  USD 2.25   2.2557
  EURO 2.8800   2.8748
 
  DOĞALGAZ ABONELİĞİ

NASIL ABONE OLURUM?

 KONUT ABONESİ

 Doğalgaz konutlarda, ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı kullanılır.
Konutlarda ısınma; merkezi ya da bireysel sistemler kullanılarak yapılır.
Merkezi ısınma sistemi olan binalarda, sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğal gaz verilebilir. Bireysel kullanımda ise kombi ya da doğal gaz sobası kullanılır.

  Nasıl abone olurum?

  Öncelikle en yakınınızdaki İZMİRGAZ Abone Merkezi’ne veya şirketimize, doğal gaz kullanılması düşünülen konutun/ticarethanenin adres bilgileriyle birlikte başvurmalısınız. Şirketimiz abone işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmaktadır.

   Abonelik için gerekli belgeler

  Binada ilk kez doğal gaz kullanılacaksa %51 çoğunluk ile alınmış apartman yönetim kurulu kararı, daire sayısı 8 veya daha az olan binalarda kat maliklerinin imzalı dilekçeleri (%51 çoğunluk kuralına göre)

 • Yetkilinin ya da vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi, TC kimlik numarası,  
 • Yetkili ya da vekilin ikametgah ilmühaberi
 • Yetkili ya da vekilin elektrik-telefon ya da su faturasının fotokopisi,
 • Yapı ruhsatı veya yapının toplam brüt alanını gösterir resmi belge,
 • Kat maliklerinin tamamının isim listesi,

 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların Bakanlar Kurulu kararı

   

  Abone bağlantı anlaşması

    Abone Bağlantı Anlaşması, Abone Merkezlerimize “Abone Bağlantı Bedeli” ödendikten sonra imzalanır. Abone Bağlantı Anlaşması imzalayan abonemize, Abone Merkezlerimizden konutunun/ticarethanenin doğal gaz iç tesisat dönüşümünü yapacak Yetkili Firma listesi verilir.

   Yetkili Firma listesini alan abone, Yetkili Firmalardan biri ile, iç tesisat dönüşümünün kapsamı ve yapım koşullarının belirlendiği Yapım Sözleşmesini imzalar.

   

   

    Abonelik sözleşmesi

    Doğal gaz Abonelik sözleşmesi için; 

  • Mal sahibi ise tapu fotokopisini, değilse kira kontratı fotokopisini,
  • İkametgâh ilmühaberini, 
  •  T.C. vatandaşlık numarasına havi kimlik fotokopisi, 
  •  Vergi numarasını   

   

   

     Ticari işyerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

  •  Vergi levhası
  •  Tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi,

  •  Yetki belgesi ve imza sirküleri,

  •  Şirket kaşesi,

  •  Turizm işletmesi ise söz konusu belgelerin dışında turizm teşvik belgesini,  kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların; Bakanlar Kurulu Kararı’nı

    İZMİRGAZ’ a ibraz edilmesi gerekmektedir.

     Yetkili Firma (Firmamız yetkili firmadır) ile Yapım Sözleşmesini imzalayan abonenin iç tesisatı ilgili mevzuat ve İZMİRGAZ Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi hükümlerine göre İZMİRGAZ’ ın kontrol ve denetiminde yapılır. İZMİRGAZ Yetkili, İç tesisatı yapan Firma Yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir tutanakla iç tesisat dönüşümünün tamamlandığı kayıt altına alınır.

    Gerekli belgelerin ve iç tesisatın tamamlanmasına müteakip abonenin İZMİRGAZ Abone Merkezine “Güvence Bedelini” ödemesi ile birlikte Abonelik Sözleşmesi imzalanır.

     Doğal gaz kullanımı, Abonelik Sözleşmesini imzalayan abonenin iç tesisatına İZMİRGAZ denetiminde doğal gaz verilmesi ile birlikte başlar.

    

    

    

    www.izmirgaz.com.tr

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  Localveri Yazılım